بک لینک
بک لینک

تعرفه آگهی ها

تعرفه ها بر حسب تومان می باشند.
 
یک ماه
دو ماه
سه ماه
شش ماه
 
معمولی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
لینک دار
3,000
5,000
10,000
15,000
 
تک ستاره
4,000
6,000
12,000
15,000
 
دو ستاره
5,000
7,000
14,000
19,000
 
سه ستاره
6,000
9,000
18,000
25,000
 
چهار ستاره
7,000
13,000
22,000
29,000
 
پنج ستاره
8,000
15,000
25,000
35,000
 
شش ستاره
12,000
19,000
29,000
39,000
 
هفت ستاره
14,000
21,000
39,000
49,000
 
 
برای هر کاربر امکان ثبت 2 آگهی رایگان وجود دارد.